Danh mục dịch vụ
thông tin mới
Khái quát chung...
Người Sài Gòn tưởng nhớ Vua Hùng...
Get the Flash Player

tư vấn
Kế toán trọn gói
1. Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu;
2. Thực hiện thủ tục khai báo thuế ban đầu với cơ quan thuế;
3. Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua hóa đơn lần đầu;
4. Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế toán trưởng cho doanh nghiệp;
5. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật;
6. Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán;
8. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định;
9. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định;
10. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm;
11. Lập và in sổ sách kế toán theo quy định;
12. Tư vấn kế toán, thuế, lao động và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp;
13. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp.
download

Tải văn bản
Tải bảng báo giá
Khách hàng tiêu biểu