Services category
New information
...
...
Get the Flash Player

Consulting

Ngành nghề cần có chứng chỉ
  I.                      Ngành, nghề mà pháp luật chỉ đòi hỏi Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng chỉ hành nghề gồm: Dịch vụ đại diện sở hữu công......

Đặt tên cho doanh nghiệp
Bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn xây dựng một thương hiệu đẹp. Nhưng để có một cái tên doanh nghiệp hay thì cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa khoa học và nghệ thuật. Chọn một cái tên hay trong ngữ cảnh quảng cáo toàn cầu......
download

Download document
Download quotation
Typical customers